چرا بازی کردن در واقع برای مغز شما مفید است؟

همانطور که وزنه می زدی و گری اسمال، MD، مدیر مرکز طول عمر UCLA و یکی از نویسندگان این مقاله، می گوید: کاردیو انجام دهید، می توانید با انواع مختلف ورزش، آمادگی شناختی را به حداکثر برسانید. 2 هفته تا یک مغز جوانتر . چرخش فعالیت هایی که بر این مناطق تمرکز دارند:زبان : دستمالی ، کلمه درهم می آمیزد

بصری-فضایی : پیچ و خم ها، اره منبت کاری اره موییحل مسئله : شطرنج، سودوکو، بازی های منطقیحافظه و تمرکز : Trivial Pursuit، بازی های مسابقه مانند Candy Crush

یک زوج برای امتحان:

تغییر کلمات (زبان)

با WALL شروع کنید و هر بار یک حرف را تغییر دهید تا به FIRM برسید. هر تغییر باید یک کلمه واقعی ایجاد کند.

دیوار

____
____
____

شرکت

شمارش مربع (بصری-فضایی)

مربع های زیر را بشمارید. (حتما مربع های داخل مربع ها را بشمارید.)

مقالات جالب